حریم خصوصی


فروشگاه اینترنتی فرش بزرگمهر به پاس ارج نهادن به مشتریان و با هدف افزایش رضایتمندی برای “خرید محصولات” و یا “ثبت نظر در محصولات و صفحات” مشخصاتی را از مشتریان دریافت می کند تا بهتر بتواند خدماتی امن را به مشتریان ارائه دهد.

برای پر کردن فرم نظرات ، به آدرس ایمیل و نام مشتریان نیاز است . البته مشخصات آنها به غیر از نام نمایش داده نمی شود.

برای ارسال فرش ماشینی به مشتریان به بعضی از مشخصات آنها از جمله آدرس منزل ، نام و نام خانوادگی مشتری و شماره تماس نیاز است.

همچنین درصورتی که می خواهید به صورت مستقیم با واحد های فروشگاه فرش بزرگمهر در ارتباط باشید ، می توانید به آدرس ایمیل info@bozorgmehrcarpet.com درخواست خود را ارسال کنید .

با فرش بزرگمهر جهان زیر پای شماست...

پل های ارتباطی فرش بزرگمهر